VỀ ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Sau hơn 10 năm phát triển, VNASPORTS đã xây dựng và phát triển thành 6 phòng ban riêng biệt cùng với hơn 30 nhân sự chủ chốt làm việc trực tiếp tại trụ sở chính của công ty, mỗi vị trí cụ thể của từng nhân sự sẽ có những yêu cầu, tiêu chuẩn khắt khe riêng. Tuy nhiên ở VNASPORTS bất cứ nhân viên nào cũng phải đáp ứng 3 tiêu chí: Có đam mê và sự cầu tiến trong công việc, có trình độ chuyên môn tốt và có tinh thần thần trách nhiệm cao. 

Ban lãnh đạo của VNASPORTS đứng đầu là ông Nguyễn Huy Hiệu đã có thâm niên làm việc trong ngành thể thao được gần 15 năm, chính vì thế ông luôn hiểu rõ được những thiếu sót và tồn đọng trong ngành để từ đó xây dựng nên quy trình làm việc cũng như vận hành hiệu quả. Vậy nên có thể nói, chúng tôi luôn cố gắng thúc đẩy, bồi dưỡng và đào tạo ra những nhân viên, ban cán sự, lãnh đạo có tâm với nghề, có trách nhiệm với khách hàng để xây dựng nên một bộ máy hoàn thiện và ngày càng phát triển.