Công ty TNHH VNA Sports Việt Nam luôn cam kết chất lượng sản phẩm là đảm bảo với khách hàng, giá 

cả sản phẩm hợp lý nhất, dịch vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng đáp ứng được mọi nhu cầu cho khách  hàng.

- Với khách hàng khi mua sản phẩm từ hệ thống của công ty trên toàn quốc. Trong thời gian 1 -2 

ngày khách hàng mua sản phẩm cảm thấy không ưng ý thì có thể ra ngay đại lý cửa hàng của 

công ty để đổi sang hàng khác. 

- Với khách hàng đã mua sản phẩm của công ty thời gian từ 2 ngày trở lên mà chưa dung sản phẩm 

thì có thể quy đổi sang mặt hàng khác. Giá trị mặt hàng được xem xét về mức độ sử dụng để đánh 

giá và trao đổi sản phẩm.

- Với khách hàng khi mua sản phẩm, đã sử dụng và trong thời gian bảo hành sản phẩm mà có vấn 

đề về kĩ thuật do lỗi nhà sản xuất thì sẽ được quy đổi sang mặt hàng khác.

- Với sản phẩm khi khách hang mua từ hệ thống, nếu vì lí do như mua nhầm sản phẩm, mua nhầm 

size, mua về không ưng ý thì có thể hoàn trả lại sản phẩm cho công ty với điều kiện sản phẩm còn 

nguyên đai nguyên kiện và chưa bóc mác sản phẩm.

Gọi ngay: 024.2244.5888